galerie

Rok růže v Třeboni

V listopadu 2011 uplyne 400 let od smrti Petra Voka: po meči vymírá slavný rod vladařů Rožmberských.

Kdo však byli oni Rožmberkové, kteří se ve své době významem srovnávali s postavením krále? Jaká byla jejich doba a proč se čtyři staletí jejich vlády tak nesmazatelně vryla do tváře jižních Čech, že dodnes nalézáme na každém kroku stopy jejich působení? Pojďme se vrátit do časů minulých, kdy jih Českého království ovládali velmoži rodu Rožmberků, do údobí, ve kterém se červená pětilistá růže skvěla v erbech sídel od rakouského Haslachu až po středočeské Sedlčany.

Jste srdečně zváni do prostor zámecké galerie Státního zámku Třeboň, kde na Vás dýchne historie, rozvitá do Roku Růže ? výstavy, která Vám nabízí nejen ucelený pohled na život vladařů rodu rožmberského, ale představí Vám i běžný život lidu na přelomu středověku a raného novověku. K jeho prezentaci si autoři dovolují předložit vedle nástinu ?velkých? politických dějin i exkurz do všedního dne dominia a příbytku aristokrata či ozřejmit nelehkou úlohu ženy ve společnosti na přelomu středověku a raného novověku.

Součástí zahájení výstavy Rok Růže bylo setkání hejtmanů, kdy hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, obdaroval zúčastněné pamětní mincí.

Výstavu Rok růže můžete v zámecké galerii Státního zámku Třeboň navštívit od 23.9. - 30.10.2011.

Coby Petr Vok, výstavu zahájil Miroslav Mareš

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos