galerie

Výpůjční řád půjčovny kostýmů Agentury Kultur-Kontakt

1. Zákazník má právo si zapůjčit libovolný počet kostýmů včetně doplňků a to na předem sjednanou dobu. Základní doba zapůjčení je stanovena na 3 dny.

2. Zapůjčené kostýmy a rekvizity musí být vráceny nejpozději v den uvedený na protokolu o zapůjčení. V případě nedodržení sjednaného termínu pro vrácení, bude zákazníkovi účtován penalizační poplatek ve výši 100 % základní ceny za každý den zpoždění.

3. Kostým včetně doplňků musí být vrácen ve stejném stavu a kvalitě jako byl při zapůjčení. Tím se rozumí nepoškozený, bez jakýchkoli úprav (zkracování, stříhání, odstraňování nášivek atd.) Veškeré náklady na opravu či náhradu za poškození a ztrátu hradí uživatel v plné výši. Náhrada se posuzuje podle toho, zda se jedná o závadu odstranitelnou (rozpáraný šev, rozbitý zip, utržený knoflík apod.) nebo neodstranitelnou (polití kostýmu vínem, mastnotou, propálení atd.)

4. Dojde-li ke ztrátě kostýmu nebo k jeho úplnému znehodnocení Je povinen zákazník uhradit Agentuře náklady v plné výši na jeho opětovné pořízení a to ve stávajících cenách.

5. Zákazník bude používat zapůjčené kostýmy řádně a bude se o ně starat. Bez souhlasu zapůjčitele je nepředá do užívání jinému. Bude je chránit před poškozením, ztrátou či zničením.

6. Zákazník má právo si kostým bezplatně vyzkoušet a vybrat přímo v prostorách agentury a upozornit půjčovatele na případné závady a nedostatky.

7. Zákazník je povinen při zapůjčení kostýmu nebo doplňku uvést svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon nebo jiný kontakt. Při odmítnutí tohoto požadavku mu nebude kostým půjčen.

8. Zákazník je povinen při převzetí kostýmů zaplatit požadovanou částku za jejich zapůjčení dle platného ceníku a to včetně vratné kauce. Na zaplacenou částku mu na požádání bude vystaven daňový doklad.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos