galerie

29. Zájezd za historií Třeboňského archivu - po stopách V. Březana - PhDr. Václav Rameš - So. 26. 4. 2014 8,30 - 16,30 hod

| Rezervace vstupenek | Text |

  • So. 26. 4. 2014 8,30 - 16,30 hod. Sraz na parkovišti naproti Výstavišti u prodejny Peugeot v 8,15 hod.

Dopoledne strávíme prohlídkou Státního oblastního archivu, abychom se v odpoledních hodinách vydali na exkurzi do pivovaru Regent a na prohlídku augustiniánského kláštera.

Státní oblastní archiv, Třeboň
Poté co nás uvítá sám pan ředitel, PhDr. Václav Rameš, si za doprovodu zkušených archivářů prohlédneme zdejší archív, u jehož zrodu stál právě rožmberský kronikář a archivář Václav Březan. Vidět z blízka starodávné regály, které pamatují svého pána Petra Voka z Rožmberka, či spatřit knihy psané Václavem Březanem bude jistě velikým zážitkem pro nejednoho milovníka historie.

Pivovar Regent
Poznáme více než 600 let starou historii vaření piva v jednom z nejstarších pivovarů na světě. Čeká na nás jedinečná schwarzenberská architektura, do které je třeboňský pivovar zasazen. Společně projdeme nejdůležitější provozní části pivovaru. Začneme varnou, sestoupíme do historického podzemí, kde se projdeme úzkými podzemními chodbami třeboňského pivovaru, abychom naši procházku zakončili u ležáckých sklepů.

Augistiniánský kostel
Během prohlídky uvidíme nejen vlastní kostel, ale i křížovou chodbu a rajskou zahradu se studnou. Původní kostel sv. Jiljí byl postavený v 2. polovině 13. století. Kostel je postaven ve stylu vrcholné gotiky a zůstal ve stavu stavební neporušenosti až dodnes. Křížová chodba z konce 14. století je dochovaná téměř v neporušené podobě. Upoutají nás zde překrásné kružby gotických oken a nástěnné malby z konce 14. až 16. století. Mezi nejcennější památky kostela patří tři oltářní desky Mistra Třeboňského oltáře a Madona Třeboňská, která představuje gotickou madonu takzvaného ?krásného slohu? kolem roku 1400.

Skupina A
09:00 - 11:00 prohlídka archivu
11:00 - 13:00 pauza na oběd
13:00 - 14:30 prohlídka pivovaru
14:30 - 16:00 prohlídka kostela

Skupina B
09:00 - 10:30 prohlídka kostela
11:00 - 13:00 prohlídka archivu
13:00 - 14:30 pauza na oběd
14:30 - 15:30 prohlídka pivovaru

Vstupenky na zájezd je možné si zakoupit nejpozději do 18. dubna

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos