galerie

84. Zájezd za historií sakrálních památek a obcí bývalého vojenského újezdu Boletice - PhDr. Marie Šotolová

| Rezervace vstupenek | Text |

Ne. 23. 4.- 8,30 - 18,00 hod. Sraz na Mariánském náměstí - autobusová zastávka v 8,15 hod. cena: 490,-/ 550,-

Navštívíme poutní kostel Kájov, unikátní románskou stavbu kostela sv. Mikuláše v Boleticích, gotické kostely ve Chvalšinách a Polné. Odpočinek nás čeká u rybníka Olšina založeného zlatokorunskými mnichy ve 14.století v renesanční baště uvidíme malé, ale půvabné lesnické muzeum.

Program zájezdu:

8,15 Sraz na Mariánském náměstí

8,30 - 09,00 přesun do Kájova

09,00 - 10,30 prohlídka poutního kostela Kájov
Poutní areál tvoří kostel s přilehlým kostelíkem Smrti Panny Marie, obklopený zdí bývalého hřbitova. Při severní straně kostela se nalézají farní budovy s vestavěnou kaplí sv. Jana Nepomuckého. Poblíž západní strany chrámu je situována hřbitovní kaple. Pozdně gotický kostel je síňovým dvojlodím s protáhlým pětiboce zakončeným presbytářem a zbarokizovanou věží v jihozápadním nároží lodi.

10,30 - 11,45 přesun směr Chvalšiny + prohlídka kostela svaté Máří Magdalény
Obec Chvalšiny leží v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. K významným památkám v obci patří především kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487-1507 a barokní radnice z roku 1667, ve které se v současnosti nachází muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu, vybudované v rodné obci stavitele plavebního kanálu Ing. Josefa Rosenauera (1735?1804).

11,45 - 13,30 přesun k rekreačnímu zařízení Vojenských lesů a statků u rybníka Olšina - pauza na oběd

13,30 - 14,00 prohlídka lesnického muzea.
Rybník Olšina je nejvyšším chovným rybníkem v ČR. Byl založený zlatokorunskými mnichy ve 14.století. V renesanční baště navštívíme malé, ale půvabné lesnické muzeum

14,00 - 15,30 přesun směr Polná + prohlídka obce a gotického kostela sv. Martina
Původní stavba z konce 13. století. Z této doby pochází presbytář, loď i věž kostela. Severní boční kaple používaná jako sakristie vznikla při opravě datované r. 1488, kdy byl kostel dokončen v pozdně gotickém slohu. K renesanční úpravě došlo v r. 1653, kdy byla přestavěna věž kostela.

15,30 - 17,00 přesun do Boletic + prohlídka kostela
Kostel sv. Mikuláše - původně románský z 2. poloviny 12. století (obdélná loď, hranolová věž). Presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích pozdně gotické z konce 15. století, strop z roku 1892.

17,00 - 18,00 přesun směr ČB

Vstupenky pouze na předběžné rezervace!
Zájezd musí být uhrazen nejpozději týden před akcí, jinak rezervace propadá. V případě neúčasti na zájezdu či vycházce se peníze nevracejí! Koupě permanentky neznamená automaticky rezervované místo na akci. Je třeba se na každou vycházku předem přihlásit. Tím, že nám dáte vědět zrušení své rezervace, dáte šanci ostatním náhradníkům. Moc Vám za to děkujeme.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos